top of page

TERMS & CONDITIONS

Language of this document

Our store is located and operated from the beautiful Hungary, so our Terms & Conditions document follows Hungarian legislations and is available in Hungarian.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1 - Bevezető rendelkezések

 

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") tartalmazzák Salamon Alexandra ev. (Adószám: 67240595-1-33, ev. nyilvántartási szám: 44490082) mint szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által a namasoul.hu és a namasoul.net internetes címeken működtetett webáruház (továbbiakban: “Webáruház”) használatára, valamint a “Namasoul - Inner Alchemy” web-es, (namasoul.app) és mobil applikációkra, és a Szolgáltató és a vásárlók között létrejött szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

1.2 Az ÁSZF célja, hogy meghatározza az Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszony részleteit, valamint rögzítse a Webáruházban történő vásárlás feltételeit.

 

1.3 A szerződés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és magatartási kódexre nem utal.

 

1.4 A weboldalon rendelést a Vevő csak abban az esetben adhat le, amennyiben megrendelése előtt figyelmesen elolvasta a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát és annak rendelkezéseit, és az ÁSZF a Vevő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi!

 

1.5 Tárhely szolgáltatója és weboldal üzemeltetője: Wix.com Ltd. (továbbiakban: “Wix”). A jelen ÁSZF részét képezi a Wix adatkezelési tájékoztatása, mely a https://www.wix.com/about/privacy címen érhető el.

 

1.6 Panaszügyintézés helye: Szolgáltató székhelye, illetve megegyezés szerint.

 

2 - Megrendelés és vásárlás

 

2.1 A Webáruházban történő megrendelés és vásárlás során a Vevő elfogadja az ÁSZF feltételeit és kötelezettséget vállal azok betartására.

 

2.2 A Webáruházban megjelenített termékleírások, árak és készletinformációk tájékoztató jellegűek, és azok változtatásának jogát fenntartjuk.

 

2.3 A megrendelés elküldésekor a Vevő köteles pontos és valós adatokat megadni. A Webáruház nem vállal felelősséget a hibás adatokból vagy téves megrendelésből eredő károkért vagy problémákért.

 

2.4 A webáruházban megtalálható termékek Salamon Alexandra saját szellemi termékei, amelyek nem tekinthetők semmilyen körülmények között gyógyításnak, klinikai betegségek kezelésének vagy pszichoterápiának. A termékek használata közben adódó esetleges sérülésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

2.5 A vásárló tudomásul veszi, hogy a webáruházban megvásárolt termékek szerzői jogi védelem alatt állnak, azokat a vásárló kizárólag a saját személyes fejlődése céljából használhatja fel, azok – részben vagy egészben – másoknak való átadása, interneten vagy más fórumon történő ismételt megjelentetése, megváltoztatása, sokszorosítása, árusítása a Szolgáltató tudta és írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Vásárló tudomásul veszi, hogy az ilyen magatartással a Szolgáltatónak okozott károkért helytállni tartozik.

 

2.6 A webáruházban elérhető termékek célja az emberek lelki-érzelmi jólétének, lelki egészségének megőrzése és fejlesztése.

 

2.7 A webáruházban megtalálható termékek kizárólag online, a webáruház internetes felületén, emailben, valamit a Szolgáltató szociális médiában elérhető felületein vásárolhatók meg. Telefonon, postai levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

 

3 - Árak és fizetési feltételek

 

3.1 Az árak a Webáruházban feltüntetett bruttó árak, amelyek tartalmazzák az alkalmazandó adókat és egyéb költségeket, kivéve ha másképpen van feltüntetve.

 

3.2 A fizetési módok közül a Vevő választhat a vásárlás időpontjában rendelkezésre álló lehetőségek közül.

 

3.3 A Vevő köteles a vásárlást követően azonnal megfizetni a megrendelt termék(ek) vételárát a kiválasztott fizetési módon keresztül. Ez alól kivételt képeznek azon fizetési lehetőségek, melyek kifejezetten engedélyezik a később történő fizetést. (pl. utánvét, BNPL)

 

3.4 Amennyiben a vásárlás végösszege a fizetési határidő napjának este 23:59-ig nem kerül kifizetésre, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül visszautasítsa a rendelést.

 

3.5 A Szolgáltató időszakos, illetve alkalmi akciót tesz lehetővé. Ezesetben kupon-t állít ki, amit a Vevő a vásárláskor használhat fel, a kuponon leírt feltételek szerint.

 

3.6 A Szolgáltató ajándékkártya (Gift Card) vásárlási lehetőségét teheti lehetővé. Az ajándékkártya nem visszaváltható, készpénzre nem váltható és csak a Szolgáltató webshopjában használható fel fizetési céllal. Amennyiben a vásárlás értéke nem éri el az ajándékkártya értékét, a különbözet nem visszaigényelhető. A szolgáltató fenntartja a jogot az ajándékkártya fizetési célra történő felhasználására, amennyiben az ajándékkártya vásárlásakor közölt érvényességi idő már lejárt, valamint ha a Vevő nem tudja igazolni az ajándékkártya vásárlásának tényét.

 

3.7 Rendelés leadása után a rendelés tartalmának, illetve bármely részletének módosítására a Szolgáltatóval történő egyedi egyeztetés szükséges. A Szolgáltató fenntartja a jogot a rendelés módosítási igények elutasítására.

 

4 - Szállítás és teljesítés

 

4.1 A termékek szállítását a Vevő által megadott címre, vagy a Vevő által megadott csomagautomatába végezzük. A szállítási idő és költség a Webáruházban található információk szerint történik, és azok tájékoztató jellegűek.

 

4.2 A Vevő köteles az átvételkor ellenőrizni a szállított termékeket. Amennyiben a termékek sérültek vagy hiányosak, a Vevő köteles ezt azonnal jelenteni az Eladónak.

 

5 - Digitális termékek

 

5.1 A Webáruházban bizonyos termékek nem fizikai terméket jelölnek. Ezen termékek fizetés után letöltési link formájában lesznek elérhetőek a Vevő számára.

 

5.2 Digitális termékek megvásárlásakor a Szállító nem kér szállítási adatokat és nem számol fel szállítási díjat.

 

5.3 A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy 7 nappal a digitális termék megvásárlása után érvénytelenítse a letöltési linket, illetve törölje a digitális termék letöltési lehetőségét. 

 

6 - Garancia és visszatérítés

 

6.1 A termékekre az irányadó jogszabályokban meghatározott garanciális feltételek vonatkoznak. A garanciális igényekkel kapcsolatos részleteket és eljárást az ÁSZF melléklete tartalmazza.

 

6.2 A Vevő jogosult a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény szerinti 14 napon belüli indokolás nélküli elállásra. Az elállási jog részleteit és a visszaküldés módját az ÁSZF melléklete tartalmazza.

 

7 - Adatvédelem

 

7.1 Az adatvédelemre vonatkozó részleteket az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza, amely elérhető a Webáruházban.

 

7.2 A webáruházból online letölthető tartalmak vásárlása esetén nem szükséges az oldalra történő regisztráció és a regisztrációs fiók megléte. Mivel azonban email útján tudjuk eljuttatni a vásárlóknak a fizetést követően a letöltési elérhetőségeket, ezért a vásárlónak mind regisztráció, mind pedig regisztráció nélküli vásárlás esetén szükséges megadnia az email címét.

 

8 - Egyéb rendelkezések

 

8.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

8.2 A felek a jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, és a peren kívüli megállapodásra törekednek.

 

8.3 Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

8.4 Amennyiben bármely rendelkezés az ÁSZF-ben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 

8.5 A vásárló elállási és felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, azon belül is különösen a 20. § és a 29. § szabályozza.

 

8.6 Mivel a digitális termékek a fenti jogszabály szerint „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom”-nakminősülnek, így abban az esetben, ha a vásárló a vásárlástól számított 14 napon belül megkezdi a letöltést, (rákattint a letöltési linkre) azzal elveszti a szerződéstől való elállás/felmondás jogát. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetben a vásárló nem szüntetheti meg a szerződést, és nem követelheti vissza a vételárat a Szolgáltatótól.

 

8.7 Jogviták rendezése

 

8.7.1 Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

 

8.7.2 A vásárló a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe/elektronikus elérhetősége: Pest Megyei Békéltető Testület (címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.; email: pmbekelteto@pmkik.hu)

 

A vásárlók lakcíme szerint területileg illetékes békéltető testületek elérhetősége az alábbi internetes oldalon érhető el: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

 

8.8 Jelen dokumentum 2023.06.01.-től visszavonásig hatályos.

Privacy & Safety
bottom of page